Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.
          | Hlavná | História | Priemyselný park | Kontakt | Ponuka - fotogaléria | Zverejňovanie |

Hlavné údaje

Region

Mapa

Etablované firmy

Podporené projekty z EU

- Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o. sa zameriava na rozšírenie výroby využitím
   vybudovaných stavebných a strojných kapacít v Priemyselnej zóne Hnúšťa

- stavebné povolenie pre adaptáciu hál môže byť vydané do 30 dní od podania žiadosti

- mesto Hnúšťa je výlučným vlastníkom a projektovým manažérom Priemyselnej zóny Hnúšťa

- mesto Hnúšťa ponúka služby súvisiace s vývojom priemyselných oblastí a možností zabezpečovať
   celú škálu relevantných služieb – identifikácia, analýza, zaobstaranie, riadenie a príprava projektu,
   nájdenie konečného používateľa, vyjednávanie a ukončenie transakcie

- primátor mesta deklaruje silnú podporu a spoluprácu mesta so strategickým investorom

- priemyselnú zónu Hnúšťa podporuje a prezentuje aj Slovenská inovačná a energetická
   agentúra SIEA
(web SIEA)


Aktualizované: 17. novembra 2021 © js