Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.
          | Hlavná | História | Priemyselný park | Kontakt | Ponuka - fotogaléria | Zverejňovanie |

Projekty sú realizované s podporou Európskej únie


Hnúšťa - mesto v severnej časti okresu Rimavská Sobota - stredné Slovensko- bohatá história priemyselnej výroby (chemcký a gumárenský priemysel)
- výborná lokalita na pre investorov, ktorí hľadajú investičné príležitosti na vybudovanie priemyselnej výroby,
   obchodného závodu alebo distribučných kanálov v Slovenskej republike
- na základe trhových informácií je Hnúšťa jednou z najpriaznivejších lokalít na Slovensku
- možnosť využitia voľných výrobných priestorov a hál a výstavby nového objektu na zelenej lúke
- mesto Hnúšťa má vypracovaný a schválený uznesením č.17/2004 zo dňa 3.3.2004 autorizovaný územný
   plán mesta, ktorý otvára možnosti ďalšej výstavbe objektov na priemyselnú výrobu a logistiku
- uznesenie vlády SR č.804 z 26.9.2007 v bode C.9 ukladá ministrovi hospodárstva podporiť realizáciu
   prípravy priemyselných zón v Hnúšti a Rimavskej Sobote


Foto: © Imrich Garlaty


Foto: © Imrich Garlaty
Aktualizované: 1. marca 2023 © js