Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.
          | Hlavná | História | Priemyselný park | Kontakt | Ponuka - fotogaléria | Zverejňovanie |

Hlavné údaje

Region

Mapa

Etablované firmy

Podporené projekty z EU

Hlavné údaje o priemyselnom parku :

Celková rozloha: 63 685 m2
cca 90% priestorov je určené na výrobu a skladovanie
cca 10% priestorov je určené pre administratívu


Infraštruktúra:
Vodovodná prípojka - vlastná, kapacita 2,72 l/s
Recirkulačná stanica a vodojem - kapacita objemu v l: 1.000.000
Kanalizačná prípojka - delená kanalizácia: dažďová a splašková napojenie na priem. čističku
Prípojka elektrickej energie - dodávky na základe zmluvy o vecnom bremene - kapacita: 13 x 22 kV, inštal. príkon spolu 13,5 MWA
Plynovodná prípojka - vlastná - Kapacita: 1.115 m3/hod
Vykurovanie - centrálna kotolňaAktualizované: 17. novembra 2021 © js