Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.
          | Hlavná | História | Priemyselný park | Kontakt | Ponuka - fotogaléria | Zverejňovanie |

Hlavné údaje

Region

Mapa

Etablované firmy

Podporené projekty z EU

Etablované firmy v priemyselnom parku :

VERSACO VERSACO, s.r.o. - spoločnosť pôsobiaca vo výrobe plastových výrobkov.


Kontakt:
Hlavná 941, 981 01 Hnúšťa.
e-mail: gal@versaco.eu
webstránka: www.versaco.eumageba Slovakia MAJK s.r.o. pôsobiaca v gumárenskom a plastovom priemysle s hlavným produktom - vytlačované profilové tesnenia, vyrezávané tesnenia, lisované výrobky z gumy.


Kontakt:
Tel.: +421(0)908 735 526
e-mail: majk@majk.sk
webstránka: www.majk.sk

YURA ELTEC YURA ELTEC - spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou, ktorá výrába káblové zväzky pre automobilový priemysel.


Kontakt:
Tel.: +421(0)47 542 2168
webstránka: www.yura.co.krBio CON1 Bio CON1, s.r.o. - spoločnosť zabezpečujúca výrobu elektrickej energie na princípe termochemického splyňovania biomasy v splyňovacom generátore.


Kontakt:
Tel.: +421(0)918 906 457
e-mail: zoro@biocon1.sk
webstránka: www.biocon1.sk


Ján Ulický - FANTASTIC Ján Ulický - FANTASTIC - spoločnosť zabezpečujúca ubytovacie, stravovacie a dopravné služby.


Kontakt:
Tel.: +421(0)903 531 784
webstránka: www.days.sk
RIMAVSKÁ ENERGETICKÁ RIMAVSKÁ ENERGETICKÁ s.r.o. - spoločnosť sa venuje optimalizácii energetických zdrojov a optimalizácii distribúcie a spotreby energie vrátane vypracovávania štúdii a energetických auditov.

Kontakt:
Tel.: +421(0)47 549 2398
webstránka: www.intechenergo.sk
Aktualizované: 17. novembra 2021 © js