Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.
          | Hlavná | História | Priemyselný park | Kontakt | Ponuka - fotogaléria | Zverejňovanie |

Adresa:

Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.

Francisciho 74
981 01 Hnúšťa

Obchodné údaje:

IČO:

43 794 408

DIČ:

20224753345

IČ DPH:

SK20224753345

DIČ:

20224753345
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.13840/S

Kontakty:

Mgr. Michal Bagačka

     - primátor mesta Hnúšťa

     tel.: +421-47-542 3251
     fax: +421-47-542 3252
e-mail: primator@hnusta.sk
 www: www.hnusta.sk

Ing. Miroslav Porubiak

     - konateľ spoločnosti

    tel.: +421-910-932 098
e-mail: porubiak.miroslav@mail.t-com.sk  www: www.investhnusta.sk


Aktualizované: 2. mája 2018 © js